10/06/2019

Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi với NLĐ đủ 05 năm liên tục đóng BHYT

01/04/2019

Bệnh án điện tử sẽ được triển khai từ 1/3/2019

01/04/2019

Thông tư 46/2018/TT-BYT về hồ sơ bệnh án điện tử

10/06/2019

Từ 1/7, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương cơ sở mới

11/04/2019

Quy trình cập nhật danh mục, gửi dữ liệu xml giữa phần mềm sử dụng tại CSKCB, cổng Tiếp nhận GDBHYT và Quy trình kiểm tra dữ liệu trên phần mềm Giám định BHYT

26/03/2021

Từ 1-4, người dân toàn quốc sẽ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mới

Tổng quan

Từ 1/7, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương cơ sở mới

Từ 1/7, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương cơ sở mới (TBTCO) - Từ ngày 1/7/2019, tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Từ ngày 1/7/2019, sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Văn Nam. Bảo hiểm xã hội

Xem tất cả