Tổng quan

Từ 01/7/2019, mức đóng BHYT theo hộ gia đình tăng thêm 7,19%

Dự kiến, từ ngày 01/7/2019 lương cơ sở tăng thêm 7,19%, do đó mức đóng BHYT theo hộ gia đình cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. Ảnh minh họa (Nguồn Internet) Hiện nay, mức đóng BHYT theo hộ gia đình được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP. Điều 2. Mức đóng bảo hiểm y tế 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy đ

Xem tất cả