10/06/2019

Từ 01/7/2019, thay đổi quyền lợi với NLĐ đủ 05 năm liên tục đóng BHYT

02/04/2019

Giải pháp cho phòng khám Đa Khoa

02/04/2019

Switch TP-Link TL-SG1024D 24 port Gigabit

03/04/2019

Notepad++ 7.6.5

12/04/2019

Máy lọc nước RO là gì? Có ưu điểm gì so với các loại máy khác?

10/06/2019

Từ 1/7, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương cơ sở mới

Tổng quan

Thông tư 46/2018/TT-BYT về hồ sơ bệnh án điện tử

Liên kết tải về:  thong-tu-46-2018-tt-byt-ve-ho-so-benh-an-dien-tu BỘ Y TẾ------- Số: 46/2018/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ   Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Ch

Xem tất cả